Zahraniční obchod - ČR 2017

Nahrávání dat ...
 • Výběr období:
Období Dovoz v mil. Kč  Vývoz v mil. Kč  Saldo v mil. Kč  Podrobnosti
Další »
6 / 17 291 600 mil. Kč 310 400 mil. Kč 18 800 mil. Kč Zpráva
5 / 17 295 000 mil. Kč 309 300 mil. Kč 14 300 mil. Kč Zpráva
4 / 17 266 600 mil. Kč 277 100 mil. Kč 10 600 mil. Kč Zpráva
3 / 17 307 300 mil. Kč 329 900 mil. Kč 22 600 mil. Kč Zpráva
2 / 17 263 300 mil. Kč 281 200 mil. Kč 17 900 mil. Kč Zpráva
1 / 17 254 900 mil. Kč 274 300 mil. Kč 19 400 mil. Kč Zpráva
R / 16 - - - Zpráva
12 / 16 252 609 mil. Kč 247 624 mil. Kč -4 985 mil. Kč Zpráva
11 / 16 290 261 mil. Kč 301 080 mil. Kč 10 800 mil. Kč Zpráva
10 / 16 266 600 mil. Kč 282 100 mil. Kč 15 500 mil. Kč Zpráva
9 / 16 264 710 mil. Kč 285 660 mil. Kč 20 950 mil. Kč Zpráva
8 / 16 252 133 mil. Kč 265 884 mil. Kč 13 751 mil. Kč Zpráva
7 / 16 228 931 mil. Kč 227 422 mil. Kč -1 509 mil. Kč Zpráva
6 / 16 278 661 mil. Kč 299 220 mil. Kč 20 560 mil. Kč Zpráva
5 / 16 266 292 mil. Kč 284 708 mil. Kč 18 415 mil. Kč -
4 / 16 269 534 mil. Kč 293 099 mil. Kč 23 565 mil. Kč Zpráva
3 / 16 274 652 mil. Kč 296 321 mil. Kč 21 670 mil. Kč Zpráva
2 / 16 262 012 mil. Kč 284 042 mil. Kč 22 030 mil. Kč Zpráva
1 / 16 246 748 mil. Kč 266 079 mil. Kč 19 331 mil. Kč -
R / 15 3 205 392 mil. Kč 3 354 509 mil. Kč - Zpráva

07.08.2017 ČR - zahraniční obchod v červnu s přebytkem 18,8 mld. Kč


 

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,8 mld. Kč, který byl meziročně o 1,3  mld. Kč nižší.

                      
Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo v první řadě prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 4,5 mld. Kč a základními kovy o 2,2 mld. Kč. U bilance motorových vozidel, přívěsů a návěsů došlo vlivem vyššího dovozu k poklesu kladného salda o 0,5 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především menší deficit bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,3 mld. Kč. Zvýšil se také přebytek bilance s elektrickými zařízeními o 1,4 mld. Kč a stroji a zařízeními o 1,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červnu přebytkem 60,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 4,8 mld. Kč na 40,2 mld. Kč.

Oproti květnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 4,1 % a dovoz o 4,4 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu o 1,0 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 4,7 % (na 310,4 mld. Kč) a dovoz o 5,5 % (na 291,6 mld. Kč).

V lednu až červnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 106,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 17,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,1 % a dovoz o 7,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v červnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 4,1 % a dovoz o 5,7 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 364,0 mld. Kč a dovoz hodnoty 319,4 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v květnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roků 2016 a 2017 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz


Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz


Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320


Dotazovací systém ZO:  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 9. 2017

 

Přílohy

 • cvzo080717.docx
 • Přílohy:
 • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
Archiv:
 • rok 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 8. 2017

Bilanci ovlivnil dovoz ropy a zemního plynu

Zahraniční obchod – červen 2017

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,8 mld. Kč, který byl meziročně o 1,3 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci vnárodním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo v první řadě prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 4,5 mld. Kč a základními kovy o 2,2 mld. Kč. U bilance motorových vozidel, přívěsů a návěsů došlo vlivem vyššího dovozu k poklesu kladného salda o 0,5 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především menší deficit bilance s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,3 mld. Kč. Zvýšil se také přebytek bilance s elektrickými zařízeními o 1,4 mld. Kč a stroji a zařízeními o 1,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červnu přebytkem 60,4 mld. Kč a byla tak meziročně o 3,1 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 4,8 mld. Kč na 40,2 mld. Kč.

Oproti květnu 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 4,1 % a dovoz o 4,4 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu o 1,0 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 4,7 % (na 310,4 mld. Kč) a dovoz o 5,5 % (na 291,6 mld. Kč).

V lednu až červnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 106,5 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 17,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,1 % a dovoz o 7,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v červnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 4,1 % a dovoz o 5,7 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 364,0 mld. Kč a dovoz hodnoty 319,4 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v květnu 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roků 2016 a 2017 jsou předběžné.

 

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz

Datové zdroje:                                                      Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                               20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datová sada:                                     241013-17 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

 http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320

Dotazovací systém ZO:                                       http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

 

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     6. 9. 2017

 

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)


Statistika zahraničního obchodu je založena na dvou systémech sběru dat: Intrastat sleduje pohyb zboží uvnitř Společenství (přijetí a odeslání zboží z/do států EU) a Extrastat sleduje obchod s nečlenskými státy EU (dovoz a vývoz zboží z/do třetích zemí).

Vývoz
Vývoz vyjadřuje hodnotu zboží odeslaného do zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v zahraničí. Celkový vývoz se tak skládá z odeslání do států EU a vývozu do třetích zemí.

Dovoz
Dovoz vyjadřuje hodnotu zboží přijatého ze zahraničí, které přestoupilo státní hranici za účelem jeho trvalého nebo dočasného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak skládá z přijetí ze států EU a dovozu ze třetích zemí.
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688