Ochrana údajů

Společnost Kurzy.cz, spol. s r.o., jakožto provozovatel serverů internetového portálu AliaWeb (Kurzy.cz, Podnikani.cz, Bydlet.cz, Studium.cz, Meteobox.cz) prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů internetového portálu AliaWeb, které v souvislosti s používáním svých stránek od uživatelů získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.

Přístup k převážné většině informací zveřejňovaných na stránkách portálu Kurzy.cz získá uživatel bez registrace, tj. bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne provozovatelům portálu AliaWeb prostřednictvím registrace jakékoliv své osobních údajů, mohou být tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem či k interním statistickým účelům apod. Žádné poskytnuté osobní údaje však nemohou být bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy.


Správcem údajů je provozovatel webu Kurzy.cz společnost Kurzy.cz, spol. s r.o., IČ 26192454, Na poříčí 19, Praha 1, email: info@kurzy.cz.

Správce zpracovává údaje poskytnuté subjekty údajů nebo z veřejných zdrojů nebo na základě smlouvy od jiného správce. Správce je dále oprávněn na základě svých oprávněných zájmů zpracovávat síťové identifikátory subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).

Podrobnosti o zpracovávání osobních údajů v jednotlivých případech jsou uvedeny zde:


Subjekt údajů má k osobním údajům předaným správci údajů tato práva:
  • právo požadovat přístup k osobním údajům* (čl. 15 Nařízení), jejich opravu či doplnění*, jsou-li nepřesná, (čl. 16 Nařízení) nebo výmaz* (čl. 17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování* (čl. 18 Nařízení),
  • právo na přenositelnost osobních údajů* (čl. 20 Nařízení),
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů* (čl. 21 Nařízení),
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz (čl. 13 odst. 2 písm. d) Nařízení).

* Své žádosti či připomínky správci posílejte na email info@kurzy.cz. Požádá-li subjekt údajů o výkon svého práva dle článků 15 až 20 Nařízení, je správce oprávněn požádat subjekt údajů v případě, že nemá dostatek údajů k identifikaci subjektu údajů, aby mu subjekt údajů poskytl dodatečné informace umožňující jeho identifikaci, jinak nemusí jeho žádosti vyhovět.


Informace o cookies naleznete na této stránce

Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V