Vstřícná banka - Pravidla hodnocení

Pravidla hodnocení

Pravidla hodnocení - ratingu bank působících v České republice


Kritéria hodnocení

Banky budou hodnoceny z hlediska tří základních parametrů. Každý parametr bude hodnotit jiná skupina hodnotitelů a každý parametr bude mít jinou váhu v celkovém součtu.
 1. bankovní poplatky (nízké poplatky, průhledné ceny, vstřícná poplatková politika) 0,75
  = hodnotí organizátor (www.bankovnipoplatky.com)
 2. produkty a služby banky (kvalitní služby, široká škála produktů) 1,75
  = hodnotí odborná porota
 3. image banky (působení na veřejnost, komunikace s klienty, otevřenost, řešení sporů) 0,5
  = hodnotí zaregistrovaní návštěvníci webu

Škála hodnocení

Měření kvality a vstřícnosti bank (tzv. proklienstký přístup) - udílení poplatkožrouta za kvalitu, za zlepšení, za přínos. Při hodnocení se nevytváří pořadí bank. Hodnocení bank probíhá celoročně. Slavnostní vyhlášení se bude konat 4x ročně vždy na konci příslušného čtvrtletí (k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12.)
Poplatkožrout má 10 úrovní - stupnice od 1 do 10:
 1. = k.o. (není co zhoršit)
 2. = proboha (tragická)
 3. = bohužel (špatná)
 4. = sakra (podprůměrná)
 5. = ach jo (průměrná)
 6. = ale jo (přijatelná)
 7. = yeah (dobrá)
 8. = ok (výborná)
 9. = hmm (výjimečná)
 10. = wow (není co zlepšit)
Na webu zároveň u každého číselného hodnocení budou tři varianty doprovodného značení, které budou důležité pro mezidobí mezi jednotlivými čtvrtletními vyhlášeními:
+ = hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zlepšovat
- = hodnocení se bude při nejbližším vyhlášení pravděpodobně zhoršovat
bez znaménka = hodnocení zůstane i po nejbližším vyhlášení pravděpodobně stejné

Hodnotitelé

Každá kategorie hodnotitelů hodnotí banky v jednom ze tří základních parametrů. Objektivnost zajišťuje odlišný systém hodnocení u každé z nich. Víceúrovňové hodnocení je nastaveno v rámci zachování co největší objektivity a relevantnosti výsledků.
Každý hodnotící má u každé banky k dispozici bodovou stupnici od 1 do 10 (dle škály hodnocení – kapitola 4). Celkové hodnocení banky vznikne součtem výsledků hodnocení všech tří skupin hodnotitelů a vynásobením příslušného indexu váhy hodnocení.

1) SERVER WWW.BANKOVNIPOPLATKY.COM (hodnotí bankovní poplatky)

Na základě letitých zkušeností bude server www.bankovnipoplatky.com hodnotit jednotlivé banky v pravidelných měsíčních cyklech z hlediska výše bankovních poplatků, srozumitelnosti sazebníků a obecně z pohledu jejich poplatkové politiky.

2) ODBORNÁ POROTA (hodnotí produkty a služby banky)

Hodnocení bank provádí nezávislá odborná porota složená z finančních odborníků, kteří nejsou zaměstnanci ani spolupracovníci žádné z hodnocených institucí. Členové odborné poroty budou pravidelně jednou za čtvrtletí hodnotit banky z hlediska škály produktů a kvality bankovních služeb a to jak z pohledu současného, tak i výhledu do budoucna. Názory odborné poroty a jednotlivé argumenty budou zveřejněny na webu u jednotlivých bank. Členy odborné poroty jmenuje a odvolává organizátor hodnocení. Konečné složení odborné poroty bude zveřejněno na stránkách www.vstricnabanka.cz a www.poplatkozrout.cz. Členství v odborné porotě je honorované.
Doporučená kritéria pro hodnocení odborné poroty:
 • Šíře nabídky služeb a produktů
 • Kvalita služeb, efektivita produktů (cena / přínos)
 • Proklientský servis
 • Vývoj v čase, změny oproti minulému hodnocení,

3) ZAREGISTROVANÍ NÁVŠTĚVNÍCI WEBU (hodnotí image banky)

Na základě zveřejňování aktivit bank budou moci klienti, kteří se zaregistrují, hodnotit jednotlivé banky. Prezentace produktů, nových služeb a veškeré tiskové zprávy budou banky posílat na web www.vstricnabanka.cz a www.poplatkozrout.cz. Na homepage bude mít každá zúčastněná banka svoji postavičku poplatkožrouta se svým logem. Zaregistrovaní návštěvníci webu budou moci on-line hodnotit banky, jak na ně působí. Hodnocení bude probíhat dotazníkovou formou u každé banky zvlášť.

Kritéria pro hodnocení zaregistrovanými návštěvníky:

 • Opatření prokazatelně zlepšující postavení a standard klientů (nové internetové bankovnictví, zrychlení vyřizování úvěru, bonus programy apod.)
 • Působení banky navenek (marketingové kampaně, vnímání značky)
 • Kvalita komunikace s klientem (způsoby kontaktování, prezentace banky, vnímání reklamy apod.)
 • Projekty směřující ke zvyšování bankovního vzdělávání klientů
 • Inovace (zajímavé nápady a jejich realizace)

Ceny

Každé čtvrtletí bude oficiálně zveřejněno hodnocení všech zúčastněných bank. Banka obdrží certifikát a oficiálního maskota (poplatkožrouta) dle příslušného hodnocení s označením čtvrtletí a roku. Banka může používat příslušného maskota po nákupu licence. V případě zájmu dále banka obdrží speciálně upraveného poplatkožrouta dle hodnocení (vyrobeno z kovu, ze skla, 3D atd. dle cenových podmínek a charakteru použití na základě poptávky banky).

Partneři projektu

generální partner
OVB
organizátor
Bankovní poplatky
mediální partneři
Kurzy.cz
Z1
Denik
Euro
partneři
Sdružení podnikatelů
Bankovní institut
záštita
Hospodářská komora
Finanční arbitr
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688