PRIBOR 1Y, Quarter sum - Czech republic statistics

Search in CNB statistics

 

Referenční úrokové sazby PRIBOR jsou poskytovány se souhlasem Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., administrátora referenční sazby PRIBOR.

Zde uvedené sazby jsou měsíční průměr sazeb PRIBOR. Informace mohou být použity pouze pro soukromé účely, jejich redistribuce je zakázána. V případě, že požadujete přístup k aktuálním sazbám nebo si přejete sazby PRIBOR redistribuovat, kontaktujte, prosím, společnost Czech Financial Benchmark Facility prostřednictvím jejích internetových stránek www.cfbf.cz.

Chart, Financial markets interest rates (%)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Quarter sum

Back to PRIBOR 1Y

Date Value Previous Difference Change Last Year Difference Change
01.07.2020 0.86 1.86 -1.00 -53.76% 6.70 -5.84 -87.16%
01.04.2020 1.86 6.70 -4.84 -72.24% 6.82 -4.96 -72.73%
01.01.2020 6.70 6.83 -0.13 -1.90% 6.61 0.09 1.36%
01.10.2019 6.83 6.70 0.13 1.94% 6.34 0.49 7.73%
01.07.2019 6.70 6.82 -0.12 -1.76% 4.85 1.85 38.14%
01.04.2019 6.82 6.61 0.21 3.18% 3.39 3.43 101.18%
01.01.2019 6.61 6.34 0.27 4.26% 3.21 3.40 105.92%
01.10.2018 6.34 4.85 1.49 30.72% 2.56 3.78 147.66%
01.07.2018 4.85 3.39 1.46 43.07% 1.71 3.14 183.63%
01.04.2018 3.39 3.21 0.18 5.61% 1.37 2.02 147.45%
01.01.2018 3.21 2.56 0.65 25.39% 1.32 1.89 143.18%
01.10.2017 2.56 1.71 0.85 49.71% 1.35 1.21 89.63%
01.07.2017 1.71 1.37 0.34 24.82% 1.35 0.36 26.67%
01.04.2017 1.37 1.32 0.05 3.79% 1.35 0.02 1.48%
01.01.2017 1.32 1.35 -0.03 -2.22% 1.35 -0.03 -2.22%
01.10.2016 1.35 1.35 0.00 0.00 1.38 -0.03 -2.17%
01.07.2016 1.35 1.35 0.00 0.00 1.43 -0.08 -5.59%
01.04.2016 1.35 1.35 0.00 0.00 1.44 -0.09 -6.25%
01.01.2016 1.35 1.38 -0.03 -2.17% 1.51 -0.16 -10.60%
01.10.2015 1.38 1.43 -0.05 -3.50% 1.54 -0.16 -10.39%
01.07.2015 1.43 1.44 -0.01 -0.69% 1.56 -0.13 -8.33%
01.04.2015 1.44 1.51 -0.07 -4.64% 1.62 -0.18 -11.11%
01.01.2015 1.51 1.54 -0.03 -1.95% 1.68 -0.17 -10.12%
01.10.2014 1.54 1.56 -0.02 -1.28% 1.99 -0.45 -22.61%
01.07.2014 1.56 1.62 -0.06 -3.70% 2.24 -0.68 -30.36%
01.04.2014 1.62 1.68 -0.06 -3.57% 2.28 -0.66 -28.95%
01.01.2014 1.68 1.99 -0.31 -15.58% 2.47 -0.79 -31.98%
01.10.2013 1.99 2.24 -0.25 -11.16% 2.88 -0.89 -30.90%
01.07.2013 2.24 2.28 -0.04 -1.75% 4.30 -2.06 -47.91%
01.04.2013 2.28 2.47 -0.19 -7.69% 5.30 -3.02 -56.98%
01.01.2013 2.47 2.88 -0.41 -14.24% 5.25 -2.78 -52.95%
01.10.2012 2.88 4.30 -1.42 -33.02% 5.14 -2.26 -43.97%
01.07.2012 4.30 5.30 -1.00 -18.87% 5.24 -0.94 -17.94%
01.04.2012 5.30 5.25 0.05 0.95% 5.47 -0.17 -3.11%
01.01.2012 5.25 5.14 0.11 2.14% 5.42 -0.17 -3.14%
01.10.2011 5.14 5.24 -0.10 -1.91% 5.38 -0.24 -4.46%
01.07.2011 5.24 5.47 -0.23 -4.20% 5.33 -0.09 -1.69%
01.04.2011 5.47 5.42 0.05 0.92% 5.53 -0.06 -1.08%
01.01.2011 5.42 5.38 0.04 0.74% 6.07 -0.65 -10.71%
01.10.2010 5.38 5.33 0.05 0.94% 6.94 -1.56 -22.48%
01.07.2010 5.33 5.53 -0.20 -3.62% 7.43 -2.10 -28.26%
01.04.2010 5.53 6.07 -0.54 -8.90% 8.11 -2.58 -31.81%
01.01.2010 6.07 6.94 -0.87 -12.54% 9.08 -3.01 -33.15%
01.10.2009 6.94 7.43 -0.49 -6.59% 12.89 -5.95 -46.16%
01.07.2009 7.43 8.11 -0.68 -8.38% 12.10 -4.67 -38.59%
01.04.2009 8.11 9.08 -0.97 -10.68% 12.96 -4.85 -37.42%
01.01.2009 9.08 12.89 -3.81 -29.56% 12.51 -3.43 -27.42%
01.10.2008 12.89 12.10 0.79 6.53% 12.02 0.87 7.24%
01.07.2008 12.10 12.96 -0.86 -6.64% 11.11 0.99 8.91%
01.04.2008 12.96 12.51 0.45 3.60% 9.46 3.50 37.00%
01.01.2008 12.51 12.02 0.49 4.08% 8.50 4.01 47.18%
01.10.2007 12.02 11.11 0.91 8.19% 9.02 3.00 33.26%
01.07.2007 11.11 9.46 1.65 17.44% 8.48 2.63 31.01%
01.04.2007 9.46 8.50 0.96 11.29% 7.42 2.04 27.49%
01.01.2007 8.50 9.02 -0.52 -5.76% 6.89 1.61 23.37%
01.10.2006 9.02 8.48 0.54 6.37% 7.32 1.70 23.22%
01.07.2006 8.48 7.42 1.06 14.29% 5.57 2.91 52.24%
01.04.2006 7.42 6.89 0.53 7.69% 5.61 1.81 32.26%
01.01.2006 6.89 7.32 -0.43 -5.87% 7.06 -0.17 -2.41%
01.10.2005 7.32 5.57 1.75 31.42% 8.83 -1.51 -17.10%
01.07.2005 5.57 5.61 -0.04 -0.71% 9.13 -3.56 -38.99%
01.04.2005 5.61 7.06 -1.45 -20.54% 7.59 -1.98 -26.09%
01.01.2005 7.06 8.83 -1.77 -20.05% 6.95 0.11 1.58%
01.10.2004 8.83 9.13 -0.30 -3.29% 6.71 2.12 31.59%
01.07.2004 9.13 7.59 1.54 20.29% 6.52 2.61 40.03%
01.04.2004 7.59 6.95 0.64 9.21% 7.15 0.44 6.15%
01.01.2004 6.95 6.71 0.24 3.58% 7.42 -0.47 -6.33%
01.10.2003 6.71 6.52 0.19 2.91% 8.13 -1.42 -17.47%
01.07.2003 6.52 7.15 -0.63 -8.81% 9.49 -2.97 -31.30%
01.04.2003 7.15 7.42 -0.27 -3.64% 12.35 -5.20 -42.11%
01.01.2003 7.42 8.13 -0.71 -8.73% 13.38 -5.96 -44.54%
01.10.2002 8.13 9.49 -1.36 -14.33% 14.87 -6.74 -45.33%
01.07.2002 9.49 12.35 -2.86 -23.16% 17.28 -7.79 -45.08%
01.04.2002 12.35 13.38 -1.03 -7.70% 15.32 -2.97 -19.39%
01.01.2002 13.38 14.87 -1.49 -10.02% 15.99 -2.61 -16.32%
01.10.2001 14.87 17.28 -2.41 -13.95% 17.53 -2.66 -15.17%
01.07.2001 17.28 15.32 1.96 12.79% 17.19 0.09 0.52%
01.04.2001 15.32 15.99 -0.67 -4.19% 16.76 -1.44 -8.59%
01.01.2001 15.99 17.53 -1.54 -8.78% 17.58 -1.59 -9.04%
01.10.2000 17.53 17.19 0.34 1.98% 18.25 -0.72 -3.95%
01.07.2000 17.19 16.76 0.43 2.57% 20.34 -3.15 -15.49%
01.04.2000 16.76 17.58 -0.82 -4.66% 21.14 -4.38 -20.72%
01.01.2000 17.58 18.25 -0.67 -3.67% 23.95 -6.37 -26.60%
01.10.1999 18.25 20.34 -2.09 -10.28% 32.42 -14.17 -43.71%
01.07.1999 20.34 21.14 -0.80 -3.78% 40.87 -20.53 -50.23%
01.04.1999 21.14 23.95 -2.81 -11.73% 47.28 -26.14 -55.29%
01.01.1999 23.95 32.42 -8.47 -26.13% 49.17 -25.22 -51.29%
01.10.1998 32.42 40.87 -8.45 -20.68% 48.92 -16.50 -33.73%
01.07.1998 40.87 47.28 -6.41 -13.56% 45.03 -4.16 -9.24%
01.04.1998 47.28 49.17 -1.89 -3.84% 46.66 0.62 1.33%
01.01.1998 49.17 48.92 0.25 0.51% 35.01 14.16 40.45%
01.10.1997 48.92 45.03 3.89 8.64% 36.81 12.11 32.90%
01.07.1997 45.03 46.66 -1.63 -3.49% 37.97 7.06 18.59%
01.04.1997 46.66 35.01 11.65 33.28% 35.20 11.46 32.56%
01.01.1997 35.01 36.81 -1.80 -4.89% 32.11 2.90 9.03%
01.10.1996 36.81 37.97 -1.16 -3.06% 33.27 3.54 10.64%
01.07.1996 37.97 35.20 2.77 7.87% 34.17 3.80 11.12%
01.04.1996 35.20 32.11 3.09 9.62% 31.62 3.58 11.32%
01.01.1996 32.11 33.27 -1.16 -3.49% 32.75 -0.64 -1.95%
01.10.1995 33.27 34.17 -0.90 -2.63% 34.32 -1.05 -3.06%
01.07.1995 34.17 31.62 2.55 8.06% 25.94 8.23 31.73%
01.04.1995 31.62 32.75 -1.13 -3.45% 27.35 4.27 15.61%
01.01.1995 32.75 34.32 -1.57 -4.57% 31.76 0.99 3.12%
01.10.1994 34.32 25.94 8.38 32.31% 38.26 -3.94 -10.30%
01.07.1994 25.94 27.35 -1.41 -5.16% 42.47 -16.53 -38.92%
01.04.1994 27.35 31.76 -4.41 -13.89% 52.04 -24.69 -47.44%
01.01.1994 31.76 38.26 -6.50 -16.99% 46.26 -14.50 -31.34%
01.10.1993 38.26 42.47 -4.21 -9.91% - - -
01.07.1993 42.47 52.04 -9.57 -18.39% - - -
01.04.1993 52.04 46.26 5.78 12.49% - - -
01.01.1993 46.26 - - - - - -

Financial statistics of Czech national bank

CNB economics section of the macroeconomics is a public database of the Czech National Bank's. The database defines unified system for presenting time series of aggregated statistical data from Czech economy. Most of these data derive from statistical processing conducted directly by the CNB. However, data from external sources, for example the Czech Statistical Office (CZSO), are also available. Selected CZSO data are published here with its permission. Data searching is based on hierarchical navigation in specific subject areas. The database is updated periodically using data from more than 100 data tables


 
 

Similar indicators

Click to set of incicators you want to see
PRIBOR 1Y (Financial markets interest rates (%))
Original maturity up to 1Y and without agreed maturity (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y - total (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity up to 1Y (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset after period of 24M (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
PRIBOR (end of month) (%) (Interbank deposit market (domestic))
PRIBOR (monthly average) (%) (Interbank deposit market (domestic))
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V