Kalkulačka Silniční daň

Silniční daň za zdaňovací období roku 2017

Silniční daň za rok 2017 se hradí zálohami v průběhu roku 2017. Do 31. 1. 2018 je třeba podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2018 a doplatit daň, která nebyla uhrazena zálohami.

Zálohy silniční daně za rok 2017 byly splatné v těchto termínech:

  • 18. 4. 2017 za leden až březen
  • 17. 7. 2017 za duben až červen
  • 16. 10. 2017 za červenec až září
  • 15. 12. 2017 za říjen a listopad


Výpočet silniční daně
Druh vozidla:
Objem motoru v ccm
Datum první registrace vozidla (včetně zahraničí)

Výše silniční daně za zdaňovací období*  2400,- Kč
* Kalkulačka předpokládá, že na vozidle trvala daňová povinnost po celé zdaňovací období, případně od měsíce registrace do konce zdaňovacího odobí, bylo-li vozidlo registrováno až v průběhu zdaňovacího období.


Silniční daň za zdaňovací období roku 2018

Silniční daň v roce 2017 se také bude hradit zálohami k 16. 4. 2018, 16. 7. 2018, 15. 10. 2018 a 17. 12. 2018. Daňové přiznání k dani silniční za rok 2018 je třeba podat do 31. 1. 2019 a zároveň doplatit daň, která nebyla uhrazena zálohami.

 

Předmět silniční daně a osvobození od silniční daně

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.

Od silniční daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

  • mají elektrický pohon,
  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo
  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.

Další vozidla osvobozená od daně jsou uvedena v § 3 zákona o dani silniční

.

Podání daňového přiznání k dani silniční a zálohy na daň silniční

Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Formuláře k dani silniční naleznete zde.

Poplatník platí zálohy na daň silniční, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.

Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Podrobnosti o placení záloh naleznete v zákoně o dani silniční: Vznik a zánik daňové povinnosti, splatnost, placení a zaokrouhlování daně a záloh na daň.

Podrobnosti a další informace k dani silniční

Další informace k dani silniční najdete v sekci Daně a daňová přiznání - silniční daň.

Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688