Kalkulačka pro výpočet odstupného pro rok 2019

Odstupné od 1. 1. 2019

  • Odstupné náleží zaměstnanci, který dostal výpověď z pracovního poměru  nebo ho ukončil dohodou z důvodů jmenovaných v § 52 písm. a) až d) Zákoníku práce. Jedná se o rušení či přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance nebo zdravotní hlediska (lékařský posudek, nejvyšší přípustná expozice na pracovišti).
  • Výše odstupného závisí na délce pracovního poměru u zaměstnavatele a výrazně se zvyšuje při ukončení ze zdravotních důvodů. V Zákoníku práce je stanovena minimální výše odstupného, zaměstnavatel může částku dále navýšit.
  • Odstupné nepřísluší zaměstnanci, který nemůže dále vykonávat svou práci z důvodu pracovního úrazu či onemocnění způsobených porušením předpisů a zaměstnavatel se zcela zprostil odpovědnosti podle § 367 odst. 1.

Kalkulačka - Výpočet odstupného v roce 2018


Kalkulačka pro výpočet minimálního odstupného od 1. 1. 2019
hod

Kalkulačka není určena pro zjištění odstupného při využívání konta pracovní doby. V takovém případě při výpočtu postupujte podle ustanovení § 67 Zákoníku práce a Hlavy VIII Zákoníku práce.  

Další informace potřebné pro výpočet odstupného

Doba trvání pracovního poměru u zaměstnavatele: Kromě délky trvání aktuálního poměru se pro výpočet odstupného přičítá také doba předchozího poměru u stejného zaměstnavatele, pokud práce nebyla přerušena na více než 6 měsíců.

Rozhodným obdobím pro výpočet odstupného je předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí, s výjimkou v případě využívání konta pracovní doby

Zdravotní důvody, které zakládají nárok na odstupné, jsou stanoveny v § 52 písm. d): Zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci podle lékařského posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb (nebo po jeho přezkoumání příslušným správním orgánem) a zaměstnavatel se zcela nezprostil odpovědnosti podle § 367 odst. 1. Anebo zaměstnanec dosáhl nejvyšší přípustné expozice na pracovišti, které bylo určeno orgánem ochrany veřejného zdraví.

Výplata odstupného musí proběhnout po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu, pokud se zaměstnavatel písemně nedohodne se zaměstnancem jinak (výplata odstupného v den skončení pracovního poměru nebo pozdější termín výplaty).

Daně a odvody: Z odstupného se odvádí daň z příjmu. Odvody pojistného se provádějí pouze, pokud zaměstnavatel vyplácí odstupné v jiném než zákonem stanoveném případě (např. na základě kolektivní smlouvy). Pokud na odstupné vznikl zákonný nárok, odvody pojistného se neprovádějí dokonce ani v případě, že zaměstnavatel částku odstupného navýšil nad povinné minimum.

Průměrný a pravděpodobný výdělek ve výpočtu odstupného

Průměrný výdělek se počítá z hrubé mzdy nebo platu za celé rozhodné období a odpracované doby za toto období. Nezapočítává se doba dovolené a nemocenské. Započítávají se přesčasové hodiny, které byly v tomto období proplaceny.

Pravděpodobný výdělek se používá, pokud zaměstnanec neodpracoval v rozhodném období alespoň 21 dnů. Zjišťuje se z hrubé mzdy nebo platu, dosaženého od počátku rozhodného období, popřípadě se vychází z částky, která by zřejmě byla dosažena (podle obvyklé výše složek mzdy nebo mzdy za stejnou práci u dalších zaměstnanců).

Je-li průměrný či pravděpodobný výdělek nižší než minimální mzda, pro výpočet odstupného se použije částka odpovídající minimální mzdě.

Pro účely odstupného se vychází z průměrného měsíčního výdělku. Vypočítá se tak, že průměrný hodinový výdělek násobíme týdenní pracovní dobou zaměstnance (obvykle 40 hod) a koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v 1 měsíci).

Pracuje-li zaměstnanec pro zaměstnavatele ve více pracovněprávních vztazích, posuzuje se každý vztah odděleně. 

Konto pracovní doby a výpočet odstupného

Konto pracovní doby je speciální způsob rozvržení pracovní doby, stanovený kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Při uplatnění konta pracovní doby se při výpočtu průměrného výdělku vychází z rozhodného období, kterým je předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období.

Je-li to sjednáno v kolektivní smlouvě o kontu pracovní doby, může být práce přesčas (v rozsahu max. 120 hodin) z jednoho vyrovnávacího období započtena do pracovní doby v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období. V případě takového ujednání v kolektivní smlouvě se také zvyšuje zákonná částka odstupného.

 
Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688