Rodičovský příspěvek v roce 2017

 • Rodičovský příspěvek se vyplácí rodiči, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Co se rozumí osobní celodenní a řádnou péčí je uvedeno níže.
 • Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, začíná se vyplácet po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství. V případech, kdy rodiči nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, vyplácí se rodičovský příspěvek již od narození dítěte.
 • Celková vyplácená výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč rozdělená do měsíčních částek. Vyplácí se nejdéle do 4 let věku nejmladšího dítěte.
 • Narodí-li se rodiči další dítě a rodičovský příspěvek nebyl pro dosavadní nejmladší dítě zcela vyčerpán, pak se zbylá částka rodiči již nevyplácí.

Další informace k rodičovskému příspěvku:

 • Rodičovský příspěvek se vyplácí dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.
 • Výše rodičovského příspěvku (případně vznik nároku) se odvozuje z výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění.
 • Pokud lze alespoň jednomu z rodičů nejmladšího dítěte stanovit k datu jeho narození denní vyměřovací základ, rodič si může v omezené míře volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku.
 • Lze-li denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů dítěte, vychází se z toho vyměřovacího základu, který je vyšší.
 • Maximální možná měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na denní vyměřovací základ:
  • pokud 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč,
  • pokud 70 % z 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně.
  Z toho vyplývá, že minimální doba pro pobírání rodičovského příspěvku je (220 000 Kč / 11 500 Kč) měsíců, tedy 20 měsíců (poslední měsíc je vyplacena již jen částka 1 500 Kč).
 • Pokud ani jednomu z rodičů dítěte nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, vyplácí se jim rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku dítěte a následně ve výši 3 800 Kč až do 4 let věku dítěte.
 • Pokud nastane situace, že v rodině bude jako rodič dítěte posuzována nová osoba, a současně tím dojde ke "vzniku" nebo ke změně výše denního vyměřovacího základu, bude rodičovský příspěvek stanoven od následujícího kalendářního měsíce podle nové výše vyměřovacího základu.
 • Zvolit si výši rodičovského příspěvku, a to pouze v rozmezí uvedeném výše, je oprávněn jen ten rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek. Změnit výši rodičovského příspěvku je možné jen jedenkrát za tři měsíce, a to i v případě, že došlo u rodičovského příspěvku ke změně osoby, jíž se rodičovský příspěvek bude vyplácet.

 • Žádost o rodičovský příspěvek, formuláře
  • O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři. 
 • Podmínka osobní celodenní péče je upravena v § 30b zákona o státní sociální podpoře a považuje se za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž:
  • se dítě narodilo,
  • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
  • dítě nebo rodič zemřeli,
  • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
  Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží rodiči dle § 31 odst. 3 zákona o sociální podpoře i v případech, kdy:
  • dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení nejvíce však 46 hodin v daném kalendářním měsíci,
  • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
  • dítě navštěvuje zařízení uvedená v předchozích bodech a je starší 2 let,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.
 • Jak ovlivní výše příjmů rodiče vyplácení rodičovského příspěvku
  • Výše příjmu rodiče nijak vyplácení rodičovského příspěvku neovlivní, příjem není sledován.
  • Rodič může vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost, musí však zajistit splnění osobní celodenní péče o dítě.
 • Souběh s nemocenským pojištěním
  Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění.

Upozornění
Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Úplné podmínky pro přiznání rodičovského příspěvku jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci úřadů práce.


Zobrazit sloupec 
Moner | ISIN database | Weather forecast
Česká verze
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Favorite: Prague Stock Exchange Czech crown Czech economy Commodities Gold Trademarks Prague Weather

Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688