Objednávka dat

Prodej aktuálních závěrečných kurzovních lístků ke stažení
Měsíční paušál300 Kč
Paušál na 6 měsíců1.600 Kč
Roční paušál3.000 Kč

Ceny jsou uváděny bez DPH


Pozn.: Přístup k online kurzům cenných papírů na stránkách serveru Kurzy.cz je zdarma pro registrované uživatele (registrace možná zde).
Neregistrovaní uživatelé mají zdarma přístup ke zpožděným kurzům z Burzy cenných papírů Praha (zpoždění 15 minut) a online kurzům z RM-Systému.

Obchodní podmínky

  1. Dodavatel umožní odběrateli každý obchodní den stahování závěrečných kurzovních lístků Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému vždy bezprostředně po dodání dat od zdroje dat.
  2. Dodavatel umožní odběrateli stahování kurzovních lístků dle odst. 1 minimálně po dobu jednoho měsíce od doby, kdy mohly být poprvé staženy.
  3. Odběratel bude kurzovní lístky stahovat výhradně sám a neumožní prostřednictvím svého přístupového práva jejich stahování jiným osobám.
  4. Odběratel bude hradit dodavateli odměnu ve výši 300,- Kč měsíčně + DPH (v současné době 20%) placenou tak, aby nejpozději v poslední den předcházejícího měsíce byly prostředky připsány na účet dodavatele.
  5. Odběratel může dodavateli uhradit namísto platby dle odst. 4 částku 1.600,- Kč + DPH jako odměnu za šest měsíců nebo 3.000,- Kč + DPH jako odměnu za dvanáct měsíců.
  6. Dodavatel bude zasílat odběrateli vždy k 15. dni v měsíci na stanovenou emailovou adresu výzvu k platbě na další období. Neobdržení výzvy k platbě není důvod neuhrazení odměny dle odst. 4 nebo 5.
  7. Dodavatel zašle odběrateli daňový doklad vždy do 15-ti dnů od obdržení platby.
  8. Pokud dodavatel neobdrží od odběratele platbu dle odst. 4 nebo 5 ve stanoveném termínu, může odběrateli neumožnit stahování kurzovních lístků.

Pro přístup je nutná registrace na serveru Kurzy.cz. Pokud ještě nejste registrovaní, můžete tak učinit zde.

Objednávka

Objednávky mohou podávat pouze přihlášení uživatelé.
Prosím přihlaste se zde.
Souhlasím s výše uvedenými podmínkami
a objednávám službu přístupu na
závěrečné kurzovní lístky RMS a BCPP.
 Jméno:
 Firma:
 Ulice:
 Město:
 IČO:
 DIČ:
 Mail:
 Telefon:
 Login:
 Paušál:
 
Ochrana osobních údajú

Kontaktní osoby
Jan Kavka
Tel: 241 485 232-4
Fax: 241 485 235
Mail pro objednávky: data@aliaweb.cz

Zobrazit sloupec