Popisy souborů

  
 Popisy souborů 
Vybrat soubory Závěr RMS
Struktura
 Soubor s výsledky průběžné aukce RMS
Jméno položky Typ Délka Od Do
ISIN C 12 1 12
Název emise C 18 13 30
Symbol C 8 31 38
Datum obchodu D 6 39 44
Dolní hranice PCP (v Kč) N 6 45 50
Horní hranice PCP (v Kč) N 6 51 56
Zahajovací cena CP (v Kč) N 8 (6.1) 57 64
Ukončovací cena CP (v Kč) N 8 (6.1) 65 72
Minimální cena tento den (v Kč) N 8 (6.1) 73 80
Maximální cena tento den (v Kč) N 8 (6.1) 81 88
Počet CP v minimální ceně N 8 89 96
Počet CP v maximální ceně N 8 97 104
Uskutečněný obchod (v ks CP) N 8 105 112
Objem obchodu (v Kč) N 12 (10.1) 113 124
Průměrná denní cena CP (v Kč) N 8 (6.1) 125 132
Změna proti průměrné ceně předchozího dne (v %) N 7 (± 3.2) 133 139
Minimální průměrná cena v posledních 52 týdnech (v Kč) N 8 (6.1) 140 147
Maximální průměrná cena v posledních 52 týdnech (v Kč) N 8 (6.1) 148 155
Nová dolní hranice PCP (v Kč) N 6 156 161
Nová horní hranice PCP (v Kč) N 6 162 167
Nominální hodnota N 6 168 173
Doplňková informace 1 C 9 174 182
Doplňková informace 2 C 6 183 188
Doplňková informace 3 C 6 189 194
Odvětví emitenta N 2 195 196
Informace k emisi a emitentovi C 1 197 197
Od 1.5.1999 Objem obchodu v průběžné aukci v Kč N 12(10.1) 198 209

Význam některých položek:
  Doplňková informace 1 - pozice 174-182 (A 9)
 • v případě, že jde o akcii - DIVIDENDA
  • číslo ve formátu 6.2
  • mezery - údaj nebyl zjištěn
 • v případě, že jde o dluhopis - POMĚRNÁ ČÁST VÝNOSU KE DNI PŘEVODU
  • číslo ve formátu 6.2
  • mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis
 • v případě, že jde o podílový list - mezery
  Doplňková informace 2 - pozice 183-188 (A 6)
 • v případě, že jde o akcii - VÝNOSNOST
  • číslo ve formátu 3.2
  • mezery - údaj nebyl zjištěn
 • v případě, že jde o dluhopis - POSLEDNÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU (resp. datum emise, pokud ještě výnos nebyl vyplácen)
  • datum ve formátu DDMMRR
  • mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis
 • v případě, že jde o podílový list - mezery
  Doplňková informace 3 - pozice 189-194 (A 6)
 • v případě, že jde o akcii - P/E
  • číslo ve formátu 3.2
  • text “ztráta” - emitent nedosáhl zisku nýbrž ztráty
  • mezery - údaj nebyl zjištěn
 • v případě, že jde o dluhopis - NÁSLEDUJÍCÍ DATUM VÝPLATY VÝNOSU
  • datum ve formátu DDMMRR
  • mezery - nejedná se o standardizovaný dluhopis
 • v případě, že jde o podílový list - mezery

pozn. - typ CP se pozná podle druhé pozice v BIC (A a F = akcie, D = dluhopisy, L = podílové listy)

  Informace k emisi a emitentovi - pozice 197 (A 1)
Hodnota Význam
L emitent v likvidaci
K emitent v konkursu
S bude provedena změna ISIN
O emitent omezil převoditelnost emise
Z emitent zrušil veřejnou obchodovatelnost emise
D dočasně pozastavena obchodovatelnost
E poměrná část výnosu dluhopisu počítána s použitím data ex-kupón
Zobrazit sloupec