Popisy souborů

  
 Popisy souborů 
Vybrat soubory Dluhopisy - Informace BCPP
Struktura

ISIN

C

12

Název

C

18

BIC

C

8

Typ CP

C

3

Jmenovitá hodnota

N

15

3

Mena jmenovité hodnoty

C

3

Trh

C

1

Kód oboru emitenta

C

2

Pocet CP v emisi

N

11

Datum splatnosti

D

8

Úroková sazba

N

8

4

Standard AUV

C

7

Datum výplaty kuponu-nejbližší

D

8

Datum ex-kupon-nejbližší

D

8

Forma CP

C

1

Podoba CP

C

4

Plný název CP

C

60

Zobrazit sloupec