BIG EXPERT - odhady investiční atraktivity

Kapitál fondu Nemomax oproti loňskému roku vzrostl o více než 250 %


Nárůst hodnoty Nemomax investičního fondu SICAV* během roku rapidně vzrostl, a to díky kontinuálnímu vývoji projektů prémiových nemovitostí. K 30. 6. 2022 byl objem majetku fondu 855 714 075 Kč a jeho hodnota stále roste. Oproti loňskému roku je to nárůst o 250 %. „Za tento velmi pozitivně rostoucí trend vděčíme získání stavebního povolení projektu Na Karmeli, dokončení hrubé stavby projektu VIVA Vrchlabí a z podstatné části jej tvoří také vývoj projektu VIVA Lipno. Zde bylo v průběhu letošního roku vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci,“ vysvětluje Marek Unčovský, předseda dozorčí rady  Nemomax investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.

Investičním cílem nesamosprávného fondu kvalifikovaných investorů Nemomax je setrvalé nadstandardní zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně jejich výstavby po celé České republice. Díky kontinuálnímu rozvoji projektů se každoročně daří nemovitostnímu fondu připisovat kvalifikovaným investorům maximální zhodnocení jejich investic na úrovni 7,1 % p.a.

Vývoj aktuálních projektů a predikce vývoje fondu pro příští rok

Kompletní rekonstrukcí objektu nad pražskou Trojou vzniklo 13 nových bytů v pražské Vile Rokoska. Ta byla v loňském roce zkolaudována a již koncem roku bylo prodáno 8 bytů a u 4 bytových jednotek byly podepsány rezervační smlouvy. Aktuálně je projekt kompletně rozprodán.

Projekt VIVA Vrchlabí zahrnuje výstavbu 58 bytů ve 4 architektonicky zajímavých bytových domech v areálu bývalé továrny Mileta, která leží na jednom z nejlepších míst na okraji Vrchlabí. V současné chvíli je dokončena hrubá stavba a probíhá prodej apartmánů, kdy je prodáno již 40 %. 

Rodinné bydlení Solnice je projekt výstavby 28 rodinných domů ve čtrnácti dvojdomech a bytového domu, kde se nachází 16 bytů poblíž závodu Škoda Auto v Kvasinách.  Na jaře tohoto roku byl projekt prodán se stavebním povolením.

Největším a nejunikátnějším projektem Nemomaxu je aktuálně VIVA Lipno. Jedná se o rodinné bydlení na břehu lipenské přehrady, které se bude rozprostírat v délce 1,3 km a zahrnuje 10 dvoupodlažních bytových domů a 15 challetů.  V letošním roce projekt získal územní rozhodnutí s nabytím právní moci a aktuálně probíhají projekční práce na žádosti pro vydání stavebního povolení.  

Mladoboleslavská Rezidence Na Karmeli v letošním roce získala stavební povolení s nabytím právní moci. V nejbližší budoucnosti proběhne podpis realizačních smluv a na jaře roku 2023 začnou stavební práce, ale 30 % projektu je již v předrezervacích.

„Vzhledem k faktu, že jsou naše projekty ve fázi, kdy lze předvídat výnosy, jsme přesvědčeni, že v příštím roce bude nárůst hodnoty fondu minimálně o 200 mil. Kč a do konce roku 2025 očekáváme nárůst až o dalších 800 mil. Kč. Tato predikce neobsahuje plán akvizic nových projektů, který nelze z pohledu zisku plánovat,“ dodává Marek Unčovský

 

 

 

 

 

 

O Nemomax investičním fondu s proměnným základním kapitálem, a.s.*

Nemomax investiční fond SICAV je investiční fond s proměnným základním kapitálem. Zaměřuje se převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých tímto fondem. Investiční fond Nemomax SICAV může nabývat i jiná aktiva, zejména nemovitosti, ale pouze jako svou doplňkovou investiční činnost. Investiční fond Nemomax SICAV je součástí skupiny RN Solutions.

 

 

*Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

 

Správce fondu:

AVANT investiční společnost, a.s.

JUDr. Petr Krátký, investiční ředitel

+ 420 725 834 918

petr.kratky@avantfunds.cz

 

CIty Tower

Hvězdova 1716/2b

140 00 Praha 4 - Nusle

Marek Unčovský

Je zakladatelem a majitelem skupiny RN Solutions, jejíž portfolio zahrnuje takové společnosti, jako jsou AVANT investiční společnost, fond kvalifikovaných investorů Nemomax, technologický fond RN Tech, servisní organizace Cetolet, zážitková restaurace Aureole nebo investiční platforma CroFUNgo. V roce 2008 založil svou první firmu, která se zabývala realitami. V tomto oboru setrvává do dnes se svým investičním fondem Nemomax, který se zabývá investicemi do prémiových nemovitostí.

Nemomax

Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. . 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Zaměřuje se převážně na provádění investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, zejména vlastnících nemovitosti, dále do nákupu a prodeje investičních cenných papírů, do nástrojů peněžního trhu, do pohledávek na výplatu peněžních prostředků z vkladů na účtu vedeného v bankách nebo zahraničních bankách a do úvěrů a zápůjček poskytnutých tímto fondem.

Více na https://nemomax.cz/.


07.08. 09:30  BIG EXPERT (drajan)
03.11. 15:43  MMB (marketa.hofferova)
22.08. 09:05  MMB (Ivo Drábek)
05.01. 17:56  VIHODNOT'EN'Í ZA R. 2 011. (KEATO)Účastníci projektu

BH Securities

CYRRUS
ČP INVEST investiční společnost
FINANCE Zlín - ROKLEN
GRANT CAPITAL
J & T BANKA
LUTHERUS
Poštovní spořitelna
PPF
Saxo Bank
UniCredit Bank Czech Republic
X-Trade Brokers

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.