770040000083, ODĚVNÍ PODNIK,A.S. - events

Events, ODĚVNÍ PODNIK,A.S.

DateTypeDescriptionNumber
12.08.2010 Z Rušení emise 770040000083 22 880
02.07.2010 A Založení emise 770040000083 22 880
12.08.2004 U Zmena nominalni hodnoty ISINu (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 11 440
10.08.2004 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) 770040000083 22 880
30.03.2004 V Vymena CP emise se zmenou emitenta (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 53
30.03.2004 A Založení emise 770040000083 53
29.03.2004 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) 770040000083 11 440
Zobrazit sloupec