770980000226, BORS BØECLAV

BORS BØECLAV, ISIN 770980000226 - Securities depository info

Full nameBORS BØECLAV
Short nameBORS BØECLAV
Source issue-
ISIN770980000226
BICBAACADBV
Issuer NameBORS Bøeclav a.s.
Issuer ID49969242 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume89 772
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue89 772 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolnì pøevoditelná emise
Security formna doruèitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStøedisko CP
Date of Registration4.3.1998
Change date1.3.2004
Maturity Date-
Date of Cancellation1.3.2004
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer BORS BØECLAV

Issuer nameBORS Bøeclav a.s.
Postal address - nameBORS Bøeclav a.s.
ID number49969242 (Trade register)
Addres - StreetBratislavská 26
CityBøeclav
ZIP69 062
CountryCZE
Postal address - StreetBratislavská 26
CityBøeclav
ZIP69 062
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date9.1.2001
Change typeplatná/ý

List of other issues, BORS Bøeclav a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008210358 BORS Bøeclav a.s. 09.08.2019 / -
770980000226 BORS BØECLAV 04.03.1998 / 01.03.2004
CZ0008207156 ÈSAD BØECLAV 16.04.1994 / 04.03.1998
770940001181 ÈSAD BØECLAV 16.04.1994 / 12.06.1996

Zobrazit sloupec