CS0005032259, RENOVA BRNO

Short and summary info about RENOVA

The Prague Stock Exchange
Last price19.03.199712.60
First price15.06.199320 000.00
Historic min05.02.199712.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume53 922.00
RMS - RM-System
Last price25.02.199720.00
First price10.01.1995150.00
Historic min25.02.199720.00
Historic max29.03.1995210.00
Total volume3 661.50

RENOVA BRNO, ISIN CS0005032259 - Securities depository info

Full nameRENOVA BRNO
Short nameRENOVA BRNO
Source issue-
ISINCS0005032259
BICBAARENOV
Issuer NameRENOVA a.s.
Issuer ID46347470 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume35 249
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue35 249 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date3.4.1997
Maturity Date-
Date of Cancellation3.4.1997
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer RENOVA BRNO

Issuer nameRENOVA a.s.
Postal address - nameRENOVA a.s.
ID number46347470 (Trade register)
Addres - StreetDominikánské nám. 2
CityBrno - město
ZIP60 200
CountryCZE
Postal address - StreetDominikánské nám. 2
CityBrno - město
ZIP60 200
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date20.5.1993
Change typeplatná/ý

List of other issues, RENOVA a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0005032259 RENOVA BRNO 29.03.1993 / 03.04.1997

Zobrazit sloupec