CS0008431367, Zásobování teplem Vsetín a.s.

Short and summary info about Zásobování teplem

The Prague Stock Exchange
Last price09.12.1993250.00
First price31.08.1993250.00
Historic min28.09.1993121.00
Historic max31.08.1993250.00
Total volume108 188.00

Zásobování teplem Vsetín a.s., ISIN CS0008431367 - Securities depository info

Full name-
Short name-
Source issue-
ISINCS0008431367
BICZTVSET
Issuer NameZásobování teplem Vsetín a.s.
Issuer ID45192588 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume183 437
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue183 437 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date31.12.1993
Maturity Date-
Date of Cancellation31.12.1993
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer CS0008431367

Issuer nameZásobování teplem Vsetín, a.s.
Postal address - nameZásobování teplem Vsetín, a.s.
ID number45192588 (Trade register)
Addres - StreetJiráskova 1326
CityVsetín
ZIP75 501
CountryCZE
Postal address - StreetJiráskova 1326
CityVsetín
ZIP75 501
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date30.5.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zásobování teplem Vsetín, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005124933 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VSETÍN A.S. 30.05.2014 / -
CZ0005124941 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VSETÍN A.S. 30.05.2014 / -
CZ0005124958 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VSETÍN A.S. 30.05.2014 / -
CZ0008431301 ZÁS.TEPLEM VSETÍN 31.12.1993 / 07.12.2005
CS0008431367 29.03.1993 / 31.12.1993

Zobrazit sloupec