CS0008434965, HUTNÍ PROJ.OSTRAVA

Short and summary info about HUTNÍ PROJEKT OVA

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.1997111.34
First price19.10.19931 000.00
Historic min30.05.1997111.34
Historic max19.10.19931 000.00
Total volume1 893 115.00
RMS - RM-System
Last price12.11.199840.00
First price10.01.1995289.00
Historic min21.07.199819.00
Historic max19.02.19971 000.00
Total volume1 623 306.90

HUTNÍ PROJ.OSTRAVA, ISIN CS0008434965 - Securities depository info

Full nameHUTNÍ PROJ.OSTRAVA
Short nameHUTNÍ PROJ.OSTRAVA
Source issue-
ISINCS0008434965
BICBAAHUPRS
Issuer NameHUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Issuer ID45193622 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume60 568
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue60 568 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna jméno
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date5.2.1999
Maturity Date-
Date of Cancellation5.2.1999
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer HUTNÍ PROJ.OSTRAVA

Issuer nameHUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Postal address - nameHUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
ID number45193622 (Trade register)
Addres - Street28. října 1142/168
CityOstrava, Mariánské Hory
ZIP70 900
CountryCZE
Postal address - Street28. října 1142/168
CityOstrava, Mariánské Hory
ZIP70 900
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date31.1.2005
Change typeplatná/ý

List of other issues, HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.

ISINNamePublished/Closed
770980001802 HUTNÍ PROJ.OSTRAVA 05.02.1999 / 01.09.2005
CS0008434965 HUTNÍ PROJ.OSTRAVA 29.03.1993 / 05.02.1999

Zobrazit sloupec