CS0008445151, OPR.A KOV.ZÁCHLUMÍ

Short and summary info about OPRAVY ZÁCHLUMÍ

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199793.00
First price15.06.199320 000.00
Historic min16.05.199686.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume314 503.00
RMS - RM-System
Last price21.12.2001100.00
First price10.01.1995280.00
Historic min10.03.199945.00
Historic max06.02.1995310.00
Total volume262 533.40

OPR.A KOV.ZÁCHLUMÍ, ISIN CS0008445151 - Securities depository info

Full nameOPR.A KOV.ZÁCHLUMÍ
Short nameOPR.A KOV.ZÁCHLUMÍ
Source issue-
ISINCS0008445151
BICBAAOPRAZ
Issuer NameOpravy a kovovýroba Záchlumí a.
Issuer ID45358656 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume50 322
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue50 322 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date1.8.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation1.8.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer OPR.A KOV.ZÁCHLUMÍ

Issuer nameOpravy a kovovýroba Záchlumí a.s.
Postal address - nameOpravy a kovovýroba Záchlumí a.s.
ID number45358656 (Trade register)
Addres - StreetZáchlumí
CityStříbro
ZIP34 901
CountryCZE
Postal address - StreetZáchlumí
CityStříbro
ZIP34 901
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Opravy a kovovýroba Záchlumí a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008445151 OPR.A KOV.ZÁCHLUMÍ 29.03.1993 / 01.08.2003

Zobrazit sloupec