CZ0005092056, SVÚM PRAHA

Short and summary info about SVÚM

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199720.00
First price03.03.1995875.00
Historic min27.03.199720.00
Historic max03.03.1995875.00
Total volume128 719.00
RMS - RM-System
Last price28.12.199975.00
First price28.03.1995399.00
Historic min09.03.19981.00
Historic max12.04.1995399.00
Total volume117 952.10

SVÚM PRAHA, ISIN CZ0005092056 - Securities depository info

Full nameSVÚM PRAHA
Short nameSVÚM PRAHA
Source issue-
ISINCZ0005092056
BICBAASVUM
Issuer NameSVÚM PRAHA a.s.
Issuer ID60193824 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume174 872
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue174 872 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration9.5.1994
Change date7.6.2000
Maturity Date-
Date of Cancellation7.6.2000
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer SVÚM PRAHA

Issuer nameSVÚM PRAHA a.s.
Postal address - nameSVÚM PRAHA a.s.
ID number60193824 (Trade register)
Addres - Streetareál výzkumných ústavů
CityPraha 9 - Běchovice
ZIP19 000
CountryCZE
Postal address - Streetareál výzkumných ústavů
CityPraha 9 - Běchovice
ZIP19 000
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, SVÚM PRAHA a.s.

ISINNamePublished/Closed
770940002296 SVÚM PRAHA 09.05.1994 / 13.01.1997
770940002304 SVÚM PRAHA 09.05.1994 / 08.06.2004
CZ0005092056 SVÚM PRAHA 09.05.1994 / 07.06.2000

Zobrazit sloupec