CZ0005104455, ČKD HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.

Short and summary info about ČKD HRAD.KRÁLOVÉ

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199728.71
First price01.03.1995481.00
Historic min18.02.199718.96
Historic max01.03.1995481.00
Total volume620 456.00
RMS - RM-System
Last price17.03.199820.00
First price28.03.1995175.00
Historic min04.02.19985.50
Historic max28.03.1995175.00
Total volume579 197.90

ČKD HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., ISIN CZ0005104455 - Securities depository info

Full nameČKD HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.
Short nameČKD HRADEC KRÁLOVÉ
Source issue-
ISINCZ0005104455
BICBAACKDHK
Issuer NameČKD HRADEC KRÁLOVÉ,
Issuer ID00529605 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume553 352
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue553 352 000
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration2.7.2010
Change date1.11.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation1.11.2010
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ČKD HRADEC KRÁLOVÉ, A.S.

Issuer nameČKD HRADEC KRÁLOVÉ,
Postal address - nameČKD HRADEC KRÁLOVÉ,
ID number00529605 (Trade register)
Addres - Street-
CityHradec Králové
ZIP50 102
CountryCZE
Postal address - Street-
CityHradec Králové
ZIP50 102
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date1.1.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, ČKD HRADEC KRÁLOVÉ,

ISINNamePublished/Closed
CZ0005104455 ČKD HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. 02.07.2010 / 01.11.2010

Zobrazit sloupec