CZ0005105106, ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ, A.S.

Short and summary info about ČESKÝ PORCELÁN

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.19974 790.00
First price07.02.19953 520.00
Historic min14.02.19961 710.00
Historic max25.09.19964 840.00
Total volume1 222 081.00

ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ, A.S., ISIN CZ0005105106 - Securities depository info

Full nameČESKÝ PORCELÁN DUBÍ, A.S.
Short nameČESKÝ PORCELÁN
Source issue-
ISINCZ0005105106
BICBAACPORC
Issuer NameČESKÝ PORCELÁN
Issuer ID00174238 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume43 457
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue43 457 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapelistinný CP
Registration stateČSOB úschova listinných CP
Date of Registration7.2.1995
Change date18.3.2011
Maturity Date-
Date of Cancellation18.3.2011
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ, A.S.

Issuer nameČESKÝ PORCELÁN
Postal address - nameČESKÝ PORCELÁN
ID number00174238 (Trade register)
Addres - StreetTovární čp.605 č.or.17
CityDubí
ZIP41 701
CountryCZE
Postal address - StreetTovární čp.605 č.or.17
CityDubí
ZIP41 701
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date18.9.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, ČESKÝ PORCELÁN

ISINNamePublished/Closed
CZ0005121608 ČESKÝ PORCELÁN,AKCIOVÁ SPOLEČNOST 02.07.2010 / 31.12.2010
CZ0005105106 ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ, A.S. 07.02.1995 / 18.03.2011

Zobrazit sloupec