CZ0008000288, ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S. - events

Events, ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

DateTypeDescriptionNumber
08.01.2016 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008000288 292 750 002
25.07.2013 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008000288 292 750 001
02.07.2010 A Založení emise CZ0008000288 292 750 000
09.03.2010 U Upis/navyseni v ISINu se zmenou nominalu (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 5 855 000
09.03.2010 N Změna nominální hodnoty emise CZ0008000288 292 750 000
23.01.2008 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008000288 5 855 000
02.08.2001 S Slouceni ISINu (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 4 105 000
31.07.2001 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008000288 5 105 000
28.09.1998 A Založení emise CZ0008000288 1 000 000
Zobrazit sloupec