CZ0008474673, NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.

Short and summary info about NOVA GE OPF2 REDS

The Prague Stock Exchange
Last price27.12.20191.28
First price19.10.20151.03
Historic min30.10.20151.03
Historic max04.12.20191.28
Total volume0.00

NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S., ISIN CZ0008474673 - Securities depository info

Full nameNOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.
Short nameNOVA GE OPF2 REDS
Source issue-
ISINCZ0008474673
BICBLAREDIS
Issuer NameREDSIDE investiční společnost, a.s.
Issuer ID24244601 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1
Issued Volume0
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue0
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typepodílový list otevřeného PF
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna jméno
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration4.6.2015
Change date12.6.2017
Maturity Date-
Date of Cancellation22.1.2020
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL510

Issuer NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S.

Issuer nameREDSIDE investiční společnost,a.s.
Postal address - nameREDSIDE investiční společnost,a.s.
ID number24244601 (Trade register)
Addres - StreetV Celnici 1031/4
CityPraha 1
ZIP11 000
CountryCZE
Postal address - StreetV Celnici 1031/4
CityPraha 1
ZIP11 000
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date24.11.2014
Change typeplatná/ý

List of other issues, REDSIDE investiční společnost,a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008474673 NOVA GREEN ENERGY OPF REDSIDE IS, A.S. 04.06.2015 / 22.01.2020
CZ0008474053 NOVA GREEN ENERGY OPF, REDSIDE IS, A.S. 01.11.2013 / 22.01.2020

Zobrazit sloupec