CZ0009044954, FRÝDLANTSKÁ LESNÍ

Short and summary info about FRÝDLANTSKÁ LESNÍ

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199737.16
First price06.04.1995546.00
Historic min25.02.199737.00
Historic max06.04.1995546.00
Total volume151 015.00
RMS - RM-System
Last price27.06.199718.00
First price28.03.1995305.00
Historic min27.06.199718.00
Historic max28.03.1995305.00
Total volume138 311.90

FRÝDLANTSKÁ LESNÍ, ISIN CZ0009044954 - Securities depository info

Full nameFRÝDLANTSKÁ LESNÍ
Short nameFRÝDLANTSKÁ LESNÍ
Source issue-
ISINCZ0009044954
BICBAAFRYLE
Issuer NameFrýdlantská lesní a.s.
Issuer ID47307714 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume56 980
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue56 980 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date1.8.1997
Maturity Date-
Date of Cancellation1.8.1997
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer FRÝDLANTSKÁ LESNÍ

Issuer nameFrýdlantská lesní a.s.
Postal address - nameFrýdlantská lesní a.s.
ID number47307714 (Trade register)
Addres - StreetZámecká ul.4046
CityFrýdlant
ZIP46 416
CountryCZE
Postal address - StreetZámecká ul.4046
CityFrýdlant
ZIP46 416
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date5.12.1996
Change typeplatná/ý

List of other issues, Frýdlantská lesní a.s.

ISINNamePublished/Closed
770940000969 FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 16.04.1994 / 13.01.1997
CZ0009044954 FRÝDLANTSKÁ LESNÍ 16.04.1994 / 01.08.1997

Zobrazit sloupec