CZ0009052353, ZZN MĚLNÍK

Short and summary info about ZZN MĚLNÍK

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199730.02
First price11.05.1995147.00
Historic min30.05.199730.02
Historic max22.05.1996224.00
Total volume166 313.00
RMS - RM-System
Last price29.12.200052.70
First price28.03.1995160.00
Historic min04.02.200036.90
Historic max04.06.1996340.00
Total volume107 972.20

ZZN MĚLNÍK, ISIN CZ0009052353 - Securities depository info

Full nameZZN MĚLNÍK
Short nameZZN MĚLNÍK
Source issue-
ISINCZ0009052353
BICBAAZZNME
Issuer NameZemědělské zásobování a nákup v
Issuer ID46356495 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume143 566
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue143 566 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date4.2.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation4.2.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN MĚLNÍK

Issuer nameZemědělské zásobování a nákup vMělníku, a.s.
Postal address - nameZemědělské zásobování a nákup vMělníku, a.s.
ID number46356495 (Trade register)
Addres - StreetKokořínská 2981
CityMělník
ZIP27 601
CountryCZE
Postal address - StreetKokořínská 2981
CityMělník
ZIP27 601
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date23.12.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování a nákup vMělníku, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009052353 ZZN MĚLNÍK 16.04.1994 / 04.02.2003

Zobrazit sloupec