CZ0009057956, VODOVODY A KANALIZACE VSE TÍN, A.S.

Short and summary info about VOD.A KAN.VSETÍN

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199737.16
First price08.03.1995539.00
Historic min29.09.199737.16
Historic max08.03.1995539.00
Total volume1 060 254.00
RMS - RM-System
Last price07.08.2003200.00
First price28.03.1995190.00
Historic min07.10.199812.30
Historic max15.07.1999326.90
Total volume5 247 756.40

VODOVODY A KANALIZACE VSE TÍN, A.S., ISIN CZ0009057956 - Securities depository info

Full nameVODOVODY A KANALIZACE VSE TÍN, A.S.
Short nameVOD.A KAN.VSETÍN
Source issue-
ISINCZ0009057956
BICBAAVOKVS
Issuer NameVOD A KANAL VSETIN
Issuer ID47674652 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume67 043
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue67 043 000
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration2.7.2010
Change date15.10.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation15.10.2010
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VODOVODY A KANALIZACE VSE TÍN, A.S.

Issuer nameVOD A KANAL VSETIN
Postal address - nameVOD A KANAL VSETIN
ID number47674652 (Trade register)
Addres - StreetJasenická 1106
CityVsetín
ZIP75 511
CountryCZE
Postal address - StreetJasenická 1106
CityVsetín
ZIP75 511
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date30.8.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, VOD A KANAL VSETIN

ISINNamePublished/Closed
CZ0009057956 VODOVODY A KANALIZACE VSE TÍN, A.S. 02.07.2010 / 15.10.2010
CZ0009058061 VOD.A KAN.VSETÍN 09.05.1994 / 19.12.2002
770940002106 VOD.A KAN.VSETÍN 09.05.1994 / 19.12.2002

Zobrazit sloupec