CZ0009073755, ZEM.STAVBY JIHLAVA

Short and summary info about ZEM. STAVBY JIHL.

The Prague Stock Exchange
Last price19.03.199736.98
First price01.06.1995250.00
Historic min07.11.199630.57
Historic max14.06.1995422.00
Total volume14 147.00
RMS - RM-System
Last price20.01.2000129.00
First price28.03.199596.00
Historic min03.06.199917.00
Historic max13.09.1999143.60
Total volume18 580.40

ZEM.STAVBY JIHLAVA, ISIN CZ0009073755 - Securities depository info

Full nameZEM.STAVBY JIHLAVA
Short nameZEM.STAVBY JIHLAVA
Source issue-
ISINCZ0009073755
BICBAAZESJI
Issuer NameZemědělské stavby Jihlava,a.s.
Issuer ID49969137 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume36 701
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue36 701 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date20.4.2000
Maturity Date-
Date of Cancellation20.4.2000
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZEM.STAVBY JIHLAVA

Issuer nameZemědělské stavby Jihlava,a.s.
Postal address - nameZemědělské stavby Jihlava,a.s.
ID number49969137 (Trade register)
Addres - StreetVrchlického 57
CityJihlava
ZIP58 604
CountryCZE
Postal address - StreetVrchlického 57
CityJihlava
ZIP58 604
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské stavby Jihlava,a.s.

ISINNamePublished/Closed
770000000701 ZEM.STAVBY JIHLAVA 20.04.2000 / 15.05.2002
770940003328 ZEM.STAVBY JIHLAVA 27.06.1994 / 20.04.2000
CZ0009073755 ZEM.STAVBY JIHLAVA 27.06.1994 / 20.04.2000

Zobrazit sloupec