Hi price, The Prague Stock Exchange

  24.5.2024  23.5.2024  22.5.2024  21.5.2024  20.5.2024 
 Other day:  
 The Prague Sotck Exchange and RM-System - daily results - 24.5.2024 

 Name 

 Price 
 PSE 
[CZK] 

 Change 
 PSE
 [%] 

 Volume 
 PSE
 [CZK] 

 Volume 
 PSE
 [pc] 

 Price 
 RMS
 [CZK] 

 Change 
 RMS
 [%] 

 Volume 
 RMS
 [CZK] 

 Number 
 RMS
 [pc] 
 EB LUFTHANSA TS06   5.70  +2.70%  0  0         
 EB KOM TS05   8.23  -5.18%  0  0         
 RBI EBS X2 S OE   9.42  0.00%  0  0         
 EB LUFTHANSA TS06   9.53  +1.49%  0  0         
 RBI CEZ X3 L OE   9.72  0.00%  0  0         
 EB LUFTHANSA TL03   9.80  -2.29%  3 920  400         
 RBI VIGRP X2 S OE   9.94  0.00%  0  0         
 RBI KOMB X3 L OE   10.01  0.00%  0  0         
 RBI VIGRP X3 L OE   10.20  0.00%  0  0         
 RBI CEZ X2 S OE   10.27  0.00%  0  0         
 RBI KOMB X2 S OE   10.29  0.00%  0  0         
 EB EURCZK TL12   10.52  -2.77%  55 000  5 000         
 RBI EBS X3 L OE   10.94  0.00%  0  0         
 HARDWARIO   11.90  +2.59%  50 024  4 219         
 EB EURUSD TL07   12.63  +1.77%  0  0         
 EB RAIFFEISEN TL06  12.67  -1.25%  0  0         
 FOOTSHOP 110   13.00  0.00%  260  20         
 TISORFOND IFPZK   13.00  0.00%  0  0         
 EB PROSIEBEN TS01   13.52  +0.30%  0  0         
 EB RAIFFEISEN TS07  14.44  +0.91%  0  0         
  ‹‹ First 60    ‹ Previous 20 Next 20 › 
Zobrazit sloupec