CS0005027358, SILNIČNÍ TECHNIKA

Short and summary info about SILNIČNÍ TECHNIKA

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199743.64
First price15.06.199320 000.00
Historic min31.07.199728.03
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume2 150 722.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200130.90
First price10.01.1995101.00
Historic min26.02.19986.00
Historic max02.02.1995210.00
Total volume1 240 530.00

SILNIČNÍ TECHNIKA, ISIN CS0005027358 - Securities depository info

Full nameSILNIČNÍ TECHNIKA
Short nameSILNIČNÍ TECHNIKA
Source issue-
ISINCS0005027358
BICBAASISTR
Issuer NameSilniční technika, a.s.
Issuer ID45534390 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume175 215
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue175 215 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date20.5.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation20.5.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer SILNIČNÍ TECHNIKA

Issuer nameSilniční technika, a.s.
Postal address - nameSilniční technika, a.s.
ID number45534390 (Trade register)
Addres - StreetPartyzánská 78
CityNová Paka
ZIP50 919
CountryCZE
Postal address - StreetPartyzánská 78
CityNová Paka
ZIP50 919
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Silniční technika, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770930001464 SILNIČ.STROJ.A ZAŘ 14.06.1993 / 13.03.1998
CS0005027358 SILNIČNÍ TECHNIKA 29.03.1993 / 20.05.2003

Zobrazit sloupec