CS0005031954, SCHÄFFER SOF ZNOJ.

Short and summary info about SCHAFFER SOF ZNOJM

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199760.37
First price15.06.199320 000.00
Historic min30.11.199551.03
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume203 281.00
RMS - RM-System
Last price22.11.200120.00
First price10.01.199557.00
Historic min28.05.199718.00
Historic max26.07.1996600.00
Total volume1 298 366.30

SCHÄFFER SOF ZNOJ., ISIN CS0005031954 - Securities depository info

Full nameSCHÄFFER SOF ZNOJ.
Short nameSCHÄFFER SOF ZNOJ.
Source issue-
ISINCS0005031954
BICBAASTPZN
Issuer NameSCHÄFFER SOF a.s.
Issuer ID46347429 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume40 109
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue40 109 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolnì pøevoditelná emise
Security formna doruèitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStøedisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date7.12.2006
Maturity Date-
Date of Cancellation7.12.2006
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer SCHÄFFER SOF ZNOJ.

Issuer nameSCHÄFFER SOF a.s.
Postal address - nameSCHÄFFER SOF a.s.
ID number46347429 (Trade register)
Addres - StreetDobšická è.p.3660/28
CityZnojmo
ZIP66 974
CountryCZE
Postal address - StreetDobšická è.p.3660/28
CityZnojmo
ZIP66 974
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date3.7.2006
Change typeplatná/ý

List of other issues, SCHÄFFER SOF a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0005031954 SCHÄFFER SOF ZNOJ. 29.03.1993 / 07.12.2006

Zobrazit sloupec