CS0005041052, FRIGERA KOLÍN

Short and summary info about FRIGERA

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199719.83
First price15.06.199320 000.00
Historic min14.04.199715.78
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume13 821 755.00
RMS - RM-System
Last price28.12.200110.00
First price10.01.1995285.50
Historic min20.12.20019.00
Historic max10.01.1995285.50
Total volume12 379 669.90

FRIGERA KOLÍN, ISIN CS0005041052 - Securities depository info

Full nameFRIGERA KOLÍN
Short nameFRIGERA KOLÍN
Source issue-
ISINCS0005041052
BICBAAFRIGE
Issuer NameFrigera, a.s.
Issuer ID00008621 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value250
Issued Volume446 233
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue111 558 250
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date28.2.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation28.2.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer FRIGERA KOLÍN

Issuer nameFrigera, a.s.
Postal address - nameFrigera, a.s.
ID number00008621 (Trade register)
Addres - StreetZengerova 110
CityKolín IV
ZIP28 059
CountryCZE
Postal address - StreetZengerova 110
CityKolín IV
ZIP28 059
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Frigera, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0005072164 FRIGERA KOLÍN 30.06.1993 / 28.02.2003
CS0005041052 FRIGERA KOLÍN 29.03.1993 / 28.02.2003

Zobrazit sloupec