CS0005042654, ADOKA KV - events

Events, ADOKA KV

DateTypeDescriptionNumber
28.11.2002 Z Vyrazeni ISINu z evidence SCP (Na přenášených/upisovaných/rušených CP byly validace, PPN a zástavy zrušeny) 67 434
20.06.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0005042654 67 434
29.03.1993 A Založení emise CS0005042654 62 839
Zobrazit sloupec