CS0008424859, VELVANA VELVARY

Short and summary info about VELVANA

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.1997247.00
First price15.06.199320 000.00
Historic min30.05.1997247.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume1 759 118.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200116.40
First price10.01.1995740.00
Historic min10.12.200116.20
Historic max04.12.1995990.00
Total volume271 004.60

VELVANA VELVARY, ISIN CS0008424859 - Securities depository info

Full nameVELVANA VELVARY
Short nameVELVANA VELVARY
Source issue-
ISINCS0008424859
BICBAAVELVA
Issuer NameVelvana, a.s.
Issuer ID45147779 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value170
Issued Volume140 546
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue23 892 820
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date5.10.2007
Maturity Date-
Date of Cancellation5.10.2007
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VELVANA VELVARY

Issuer nameVELVARSKÁ CHEMICKÁ
Postal address - nameVELVARSKÁ CHEMICKÁ
ID number45147779 (Trade register)
Addres - StreetVelvary
CityVelvary
ZIP27 324
CountryCZE
Postal address - StreetVelvary
CityVelvary
ZIP27 324
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date14.7.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, VELVARSKÁ CHEMICKÁ

ISINNamePublished/Closed
CZ0003501413 VELVANA VAR/16 02.07.2010 / 02.08.2010
770970001358 VELVANA VELVARY 24.10.1997 / 05.10.2007
CS0009028469 VELVANA VELVARY 14.06.1993 / 08.03.1996
CS0008424859 VELVANA VELVARY 29.03.1993 / 05.10.2007

Zobrazit sloupec