CS0008438859, VODNÍ ZDROJE GLS PRAHA A. S. - events

Events, VODNÍ ZDROJE GLS PRAHA A. S.

DateTypeDescriptionNumber
02.07.2010 A Založení emise CS0008438859 8 114
20.03.1997 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0008438859 8 114
20.06.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0008438859 10 165
29.03.1993 A Založení emise CS0008438859 9 860
Zobrazit sloupec