CS0008443958, CHLUMČAN.KER.ZÁV.

Short and summary info about CHLUMČAN.KER.ZÁV.

The Prague Stock Exchange
Last price23.10.20011 892.00
First price15.06.199320 000.00
Historic min23.07.1999945.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume154 652 276.00
RMS - RM-System
Last price18.10.20011 970.00
First price10.01.19953 933.50
Historic min23.07.1999838.10
Historic max15.05.19964 750.00
Total volume79 741 855.70

CHLUMČAN.KER.ZÁV., ISIN CS0008443958 - Securities depository info

Full nameCHLUMČAN.KER.ZÁV.
Short nameCHLUMČAN.KER.ZÁV.
Source issue-
ISINCS0008443958
BICBAACHLKE
Issuer NameChlumčanské keramické závody a.
Issuer ID45357277 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume534 910
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue534 910 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date20.2.2004
Maturity Date-
Date of Cancellation20.2.2004
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer CHLUMČAN.KER.ZÁV.

Issuer nameChlumčanské keramické závody a.s.
Postal address - nameChlumčanské keramické závody a.s.
ID number45357277 (Trade register)
Addres - Streetul. U Keramičky 448
CityChlumčany
ZIP33 442
CountryCZE
Postal address - Streetul. U Keramičky 448
CityChlumčany
ZIP33 442
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date30.8.2001
Change typeplatná/ý

List of other issues, Chlumčanské keramické závody a.s.

ISINNamePublished/Closed
770930001241 CHLUMČAN.KER.ZÁV. 14.06.1993 / 06.06.1997
CS0008443958 CHLUMČAN.KER.ZÁV. 29.03.1993 / 20.02.2004

Zobrazit sloupec