CS0008445664, VODNODOHOSPODÁŘSKÝ PROJEKTOVÝ INŽENÝRSKÝ PODNIK PLZEŇ, A.S.

Short and summary info about VPIP PLZEŇ

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199764.00
First price08.02.1994500.00
Historic min29.01.199763.13
Historic max08.02.1994500.00
Total volume244 363.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200140.00
First price10.01.1995350.00
Historic min17.10.199628.00
Historic max10.01.1995350.00
Total volume210 175.90

VODNODOHOSPODÁŘSKÝ PROJEKTOVÝ INŽENÝRSKÝ PODNIK PLZEŇ, A.S., ISIN CS0008445664 - Securities depository info

Full nameVODNODOHOSPODÁŘSKÝ PROJEKTOVÝ INŽENÝRSKÝ PODNIK PLZEŇ, A.S.
Short nameVPIP PLZEŇ
Source issue-
ISINCS0008445664
BICBAAVPIP
Issuer NameVOD.PROJ.INŽ.PODNIK
Issuer ID45359032 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume14 164
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue14 164 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration28.6.1993
Change date24.6.2010
Maturity Date-
Date of Cancellation24.6.2010
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer VODNODOHOSPODÁŘSKÝ PROJEKTOVÝ INŽENÝRSKÝ PODNIK PLZEŇ, A.S.

Issuer nameVOD.PROJ.INŽ.PODNIK
Postal address - nameVOD.PROJ.INŽ.PODNIK
ID number45359032 (Trade register)
Addres - StreetSlovanská Alej 28
CityPlzeň
ZIP31 759
CountryCZE
Postal address - StreetSlovanská Alej 28
CityPlzeň
ZIP31 759
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date1.1.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, VOD.PROJ.INŽ.PODNIK

ISINNamePublished/Closed
CS0008445664 VODNODOHOSPODÁŘSKÝ PROJEKTOVÝ INŽENÝRSKÝ PODNIK PLZEŇ, A.S. 28.06.1993 / 24.06.2010

Zobrazit sloupec