CS0008449450, ZZN UH.HRADIŠTĚ - events

Events, ZZN UH.HRADIŠTĚ

DateTypeDescriptionNumber
09.01.1997 Z Rušení emise CS0008449450 169 565
09.01.1997 S Slouceni ISINu - Zmena emitenta na ZZN POMORAVI a.s. ICO - 46900845 (Na přenášených/upisovaných CP byly validace zrušeny, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 169 565
20.06.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CS0008449450 169 565
29.03.1993 A Založení emise CS0008449450 117 378
Zobrazit sloupec