CS0008450854, ZZN VYŠKOV

Short and summary info about ZZN VYŠKOV

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199738.71
First price15.06.199320 000.00
Historic min18.07.199524.00
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume300 738.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200138.00
First price10.01.199532.00
Historic min30.10.19986.00
Historic max17.11.199790.00
Total volume281 007.30

ZZN VYŠKOV, ISIN CS0008450854 - Securities depository info

Full nameZZN VYŠKOV
Short nameZZN VYŠKOV
Source issue-
ISINCS0008450854
BICBAAZZNVY
Issuer NameZemědělské zásobování a nákup Vy
Issuer ID46347038 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value350
Issued Volume169 518
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue59 331 300
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date14.7.2004
Maturity Date-
Date of Cancellation14.7.2004
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZZN VYŠKOV

Issuer nameZemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s.
Postal address - nameZemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s.
ID number46347038 (Trade register)
Addres - StreetNa Hraničkách 589/34
CityVyškov
ZIP68 201
CountryCZE
Postal address - StreetNa Hraničkách 589/34
CityVyškov
ZIP68 201
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date19.9.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělské zásobování a nákup Vyškov, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008450854 ZZN VYŠKOV 29.03.1993 / 14.07.2004

Zobrazit sloupec