CS0008455150, CEREA HR.KRÁLOVÉ

Short and summary info about ZZN HRADEC KRÁLOVÉ

The Prague Stock Exchange
Last price19.03.199720.53
First price15.06.199320 000.00
Historic min19.03.199720.53
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume278 099.00
RMS - RM-System
Last price12.06.200161.20
First price10.01.199517.00
Historic min04.03.199815.70
Historic max24.11.1995247.00
Total volume262 216.10

CEREA HR.KRÁLOVÉ, ISIN CS0008455150 - Securities depository info

Full nameCEREA HR.KRÁLOVÉ
Short nameCEREA HR.KRÁLOVÉ
Source issue-
ISINCS0008455150
BICBAAZZNHK
Issuer NameCerea, a.s.
Issuer ID46505024 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume203 467
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue203 467 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date9.9.2004
Maturity Date-
Date of Cancellation9.9.2004
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer CEREA HR.KRÁLOVÉ

Issuer nameCerea, a.s.
Postal address - nameCerea, a.s.
ID number46505024 (Trade register)
Addres - StreetNerudova 37
CityHradec Králové
ZIP50 135
CountryCZE
Postal address - StreetNerudova 37
CityHradec Králové
ZIP50 135
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date12.6.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, Cerea, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008455150 CEREA HR.KRÁLOVÉ 29.03.1993 / 09.09.2004

Zobrazit sloupec