CS0008456752, HIKOR PÍSEK

Short and summary info about HIKOR PÍSEK

The Prague Stock Exchange
Last price30.05.199753.17
First price15.06.199320 000.00
Historic min30.05.199753.17
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume5 970 009.00
RMS - RM-System
Last price21.12.200130.00
First price10.01.1995750.00
Historic min18.10.199915.80
Historic max06.06.19951 192.00
Total volume1 430 376.10

HIKOR PÍSEK, ISIN CS0008456752 - Securities depository info

Full nameHIKOR PÍSEK
Short nameHIKOR PÍSEK
Source issue-
ISINCS0008456752
BICBAAHIKOR
Issuer NameHIKOR Písek, a.s.
Issuer ID46678336 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume55 763
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue55 763 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration29.3.1993
Change date22.3.2005
Maturity Date-
Date of Cancellation22.3.2005
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer HIKOR PÍSEK

Issuer nameHIKOR Písek, a.s.
Postal address - nameHIKOR Písek, a.s.
ID number46678336 (Trade register)
Addres - StreetLesnická 157
CityPísek
ZIP39 701
CountryCZE
Postal address - StreetLesnická 157
CityPísek
ZIP39 701
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date26.2.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, HIKOR Písek, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CS0008456752 HIKOR PÍSEK 29.03.1993 / 22.03.2005

Zobrazit sloupec