CS0008462453, FLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.

Short and summary info about FLORIA KROMĚŘÍŽ

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199739.06
First price15.06.199320 000.00
Historic min28.01.199725.46
Historic max15.06.199320 000.00
Total volume100 725.00
RMS - RM-System
Last price21.12.20019.00
First price10.01.199535.00
Historic min12.03.19991.00
Historic max27.04.1998135.00
Total volume123 245.60

FLORIA KROMĚŘÍŽ A.S., ISIN CS0008462453 - Securities depository info

Full nameFLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.
Short nameFLORIA KROMĚŘÍŽ
Source issue-
ISINCS0008462453
BICBAAFLORI
Issuer NameFLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.
Issuer ID46900128 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume40 549
Number of instrument units on accounts0
Volume of the issue40 549 000
Volume of the issue in accounts0
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateCDCP
Date of Registration2.7.2010
Change date2.4.2012
Maturity Date-
Date of Cancellation2.4.2012
Trading CurrencyCZK
Tradable unitv jednotkách měny
Group Code7
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer FLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.

Issuer nameFLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.
Postal address - nameFLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.
ID number46900128 (Trade register)
Addres - StreetPrusinovského 351
CityKroměříž
ZIP76 751
CountryCZE
Postal address - StreetPrusinovského 351
CityKroměříž
ZIP76 751
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date2.7.2010
Change typeplatná/ý

List of other issues, FLORIA KROMĚŘÍŽ A.S.

ISINNamePublished/Closed
CS0008462453 FLORIA KROMĚŘÍŽ A.S. 02.07.2010 / 02.04.2012

Zobrazit sloupec