CZ0005029553, STRABAG U.HRADIŠTĚ

Short and summary info about STRABAG UH.HRAD.

The Prague Stock Exchange
Last price28.03.199763.00
First price10.02.1994100.00
Historic min20.12.199647.00
Historic max30.03.1995381.00
Total volume636 236.00
RMS - RM-System
Last price01.06.1999164.10
First price10.01.1995250.00
Historic min09.10.199720.00
Historic max19.06.1998902.60
Total volume5 250 970.80

STRABAG U.HRADIŠTĚ, ISIN CZ0005029553 - Securities depository info

Full nameSTRABAG U.HRADIŠTĚ
Short nameSTRABAG U.HRADIŠTĚ
Source issue-
ISINCZ0005029553
BICBAASILUH
Issuer NameSTRABAG Uherské Hradiště a.s.
Issuer ID46346180 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume40 319
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue40 319 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration31.12.1993
Change date19.7.1999
Maturity Date-
Date of Cancellation19.7.1999
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer STRABAG U.HRADIŠTĚ

Issuer nameSTRABAG Uherské Hradiště a.s.
Postal address - nameSTRABAG Uherské Hradiště a.s.
ID number46346180 (Trade register)
Addres - StreetVrbenská 31
CityČeské Budějovice
ZIP37 132
CountryCZE
Postal address - StreetVrbenská 31
CityČeské Budějovice
ZIP37 132
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date19.8.1998
Change typeplatná/ý

List of other issues, STRABAG Uherské Hradiště a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005029553 STRABAG U.HRADIŠTĚ 31.12.1993 / 19.07.1999
CS0005029560 29.03.1993 / 31.12.1993

Zobrazit sloupec