CZ0005042259, VÚHŽ DOBRÁ - events

Events, VÚHŽ DOBRÁ

DateTypeDescriptionNumber
03.10.1996 Z Rušení emise CZ0005042259 100 566
03.10.1996 V Zmena ISINu - zruseni verejne obchodovatelnosti (Na přenášených/upisovaných CP byly validace, PPN a zástavy ponechány v platnosti) 100 566
31.12.1993 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0005042259 100 566
31.12.1993 A Založení emise CZ0005042259 97 549
Zobrazit sloupec