CZ0005079459, KRÁLODVOR. ŽELEZ.

Short and summary info about KRÁLODVORSKÉ ŽEL.

The Prague Stock Exchange
Last price10.08.200027.88
First price01.03.1995224.00
Historic min20.02.199820.70
Historic max10.05.1995235.00
Total volume44 638 183.00
RMS - RM-System
Last price11.08.200037.40
First price28.03.1995201.00
Historic min19.09.199721.00
Historic max10.05.1995220.00
Total volume21 999 615.70

KRÁLODVOR. ŽELEZ., ISIN CZ0005079459 - Securities depository info

Full nameKRÁLODVOR. ŽELEZ.
Short nameKRÁLODVOR. ŽELEZ.
Source issue-
ISINCZ0005079459
BICBAAKRCZE
Issuer NameKRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Issuer ID14803828 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume1 124 172
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue1 124 172 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date15.8.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation15.8.2001
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer KRÁLODVOR. ŽELEZ.

Issuer nameKRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
Postal address - nameKRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.
ID number14803828 (Trade register)
Addres - StreetKrálův Dvůr
CityKrálův Dvůr
ZIP26 701
CountryCZE
Postal address - StreetKrálův Dvůr
CityKrálův Dvůr
ZIP26 701
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date17.7.2001
Change typeplatná/ý

List of other issues, KRÁLODVORSKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005079459 KRÁLODVOR. ŽELEZ. 16.04.1994 / 15.08.2001

Zobrazit sloupec