CZ0005079954, KARLOVAR.PORCELÁN

Short and summary info about KARLOVAR. PORCELÁN

The Prague Stock Exchange
Last price12.02.199943.79
First price01.03.19951 560.00
Historic min19.11.199836.58
Historic max01.03.19951 560.00
Total volume12 877 107.00
RMS - RM-System
Last price11.04.200176.70
First price28.03.1995680.00
Historic min20.04.199928.10
Historic max28.03.1995680.00
Total volume7 802 430.40

KARLOVAR.PORCELÁN, ISIN CZ0005079954 - Securities depository info

Full nameKARLOVAR.PORCELÁN
Short nameKARLOVAR.PORCELÁN
Source issue-
ISINCZ0005079954
BICBAAKARPO
Issuer NameKarlovarský porcelán a.s.
Issuer ID48361321 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume173 373
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue173 373 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date11.10.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation11.10.2001
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer KARLOVAR.PORCELÁN

Issuer nameKarlovarský porcelán a.s.
Postal address - nameKarlovarský porcelán a.s.
ID number48361321 (Trade register)
Addres - StreetZávodu Míru 70
CityKarlovy Vary
ZIP36 017
CountryCZE
Postal address - StreetZávodu Míru 70
CityKarlovy Vary
ZIP36 017
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Karlovarský porcelán a.s.

ISINNamePublished/Closed
770000002459 KARLOVAR.PORCELÁN 14.12.2000 / 20.06.2001
CZ0005079954 KARLOVAR.PORCELÁN 16.04.1994 / 11.10.2001
CZ0005080069 KARLOVAR.PORCELÁN 16.04.1994 / 17.05.2001

Zobrazit sloupec