CZ0005084152, OBIL.LIHOV.KRALUPY

Short and summary info about OBIL.LIHOV.KRALUPY

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199757.50
First price02.03.19951 620.00
Historic min23.09.199757.44
Historic max02.03.19951 620.00
Total volume1 992 460.00
RMS - RM-System
Last price22.05.200146.00
First price28.03.1995835.00
Historic min01.12.199712.00
Historic max28.03.1995835.00
Total volume831 179.20

OBIL.LIHOV.KRALUPY, ISIN CZ0005084152 - Securities depository info

Full nameOBIL.LIHOV.KRALUPY
Short nameOBIL.LIHOV.KRALUPY
Source issue-
ISINCZ0005084152
BICBAAOBILI
Issuer NameObilní lihovar Kralupy, a.s.
Issuer ID46356916 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume116 668
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue116 668 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration16.4.1994
Change date31.8.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation31.8.2001
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer OBIL.LIHOV.KRALUPY

Issuer nameObilní lihovar Kralupy, a.s.
Postal address - nameObilní lihovar Kralupy, a.s.
ID number46356916 (Trade register)
Addres - StreetTrojanova 812
CityKralupy nad Vltavou
ZIP27 855
CountryCZE
Postal address - StreetTrojanova 812
CityKralupy nad Vltavou
ZIP27 855
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Obilní lihovar Kralupy, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0005084152 OBIL.LIHOV.KRALUPY 16.04.1994 / 31.08.2001

Zobrazit sloupec