CZ0005104356, GRAMOFON.Z.LODĚN.

Short and summary info about GRAMOFONOVÉ ZÁVODY

The Prague Stock Exchange
Last price25.09.19981 039.00
First price02.03.19951 030.00
Historic min20.05.1997187.72
Historic max03.02.19981 080.00
Total volume11 908 887.00
RMS - RM-System
Last price30.09.19981 047.00
First price28.03.1995458.00
Historic min23.05.1997165.50
Historic max21.05.19981 113.00
Total volume8 705 195.13

GRAMOFON.Z.LODĚN., ISIN CZ0005104356 - Securities depository info

Full nameGRAMOFON.Z.LODĚN.
Short nameGRAMOFON.Z.LODĚN.
Source issue-
ISINCZ0005104356
BICBAAGRAZA
Issuer NameGramofonové závody, a.s.
Issuer ID60193387 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume616 120
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue616 120 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration27.6.1994
Change date30.12.1998
Maturity Date-
Date of Cancellation30.12.1998
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer GRAMOFON.Z.LODĚN.

Issuer nameGZ Digital Media, a.s.
Postal address - nameGZ Digital Media, a.s.
ID number60193387 (Trade register)
Addres - StreetLoděnice
CityLoděnice
ZIP26 712
CountryCZE
Postal address - StreetLoděnice
CityLoděnice
ZIP26 712
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date7.5.2002
Change typeplatná/ý

List of other issues, GZ Digital Media, a.s.

ISINNamePublished/Closed
770990001024 GZ DIGITAL MEDIA 30.07.1999 / 12.08.2002
770980001661 GZ DIGITAL MEDIA 28.12.1998 / 29.01.2003
770940003435 GRAMOFON.Z.LODĚN. 27.06.1994 / 02.04.1996
CZ0005104356 GRAMOFON.Z.LODĚN. 27.06.1994 / 30.12.1998

Zobrazit sloupec