CZ0008012903, ZEM-POTR.IF KLATO.

Short and summary info about ZEM.POT.IF KLATOVY

RMS - RM-System
Last price21.12.200165.00
First price10.01.1995221.00
Historic min17.03.199830.50
Historic max26.09.1995550.00
Total volume1 193 053.60

ZEM-POTR.IF KLATO., ISIN CZ0008012903 - Securities depository info

Full nameZEM-POTR.IF KLATO.
Short nameZEM-POTR.IF KLATO.
Source issue-
ISINCZ0008012903
BICBFAZEMED
Issuer NameZemědělskopotravinářský inv. fon
Issuer ID45354049 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value1 000
Issued Volume52 584
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue52 584 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration22.11.1993
Change date8.10.2003
Maturity Date-
Date of Cancellation8.10.2003
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer ZEM-POTR.IF KLATO.

Issuer nameZemědělskopotravinářský inv. fond Klatovy a.s.
Postal address - nameZemědělskopotravinářský inv. fond Klatovy a.s.
ID number45354049 (Trade register)
Addres - StreetTyršova 447
CityKlatovy
ZIP33 901
CountryCZE
Postal address - StreetTyršova 447
CityKlatovy
ZIP33 901
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.11.2001
Change typeplatná/ý

List of other issues, Zemědělskopotravinářský inv. fond Klatovy a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0008012903 ZEM-POTR.IF KLATO. 22.11.1993 / 08.10.2003

Zobrazit sloupec