CZ0008022605, RENTIÉRSKÝ HOLDING

Short and summary info about RENTIÉRSKÝ HOLDING

The Prague Stock Exchange
Last price17.07.199763.56
First price18.07.1994900.00
Historic min14.03.199725.00
Historic max18.07.1994900.00
Total volume7 025 468.00
RMS - RM-System
Last price14.07.199764.00
First price10.01.1995220.00
Historic min18.03.199721.00
Historic max01.09.1995707.50
Total volume2 129 322.70

RENTIÉRSKÝ HOLDING, ISIN CZ0008022605 - Securities depository info

Full nameRENTIÉRSKÝ HOLDING
Short nameRENTIÉRSKÝ HOLDING
Source issue-
ISINCZ0008022605
BICBFARENTI
Issuer NameRentiérský holding, a.s.
Issuer ID45244791 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value800
Issued Volume461 015
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue368 812 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradableje registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration4.5.1994
Change date15.7.1997
Maturity Date-
Date of Cancellation15.7.1997
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer RENTIÉRSKÝ HOLDING

Issuer nameRentiérský holding, a.s.
Postal address - nameRentiérský holding, a.s.
ID number45244791 (Trade register)
Addres - StreetDivadelní 3/a
CityPlzeň
ZIP30 121
CountryCZE
Postal address - StreetDivadelní 3/a
CityPlzeň
ZIP30 121
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Rentiérský holding, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009089405 RENTIÉRSKÝ HOLDING 15.07.1997 / 06.06.2001
CZ0008022605 RENTIÉRSKÝ HOLDING 04.05.1994 / 15.07.1997

Zobrazit sloupec