CZ0009089405, RENTIÉRSKÝ HOLDING

Short and summary info about RENTIÉRSKÝ HOLDING

The Prague Stock Exchange
Last price30.09.199734.74
First price18.07.199763.56
Historic min26.09.199734.74
Historic max18.07.199763.56
Total volume25 079.00
RMS - RM-System
Last price09.11.200054.00
First price17.07.199766.00
Historic min16.12.199723.30
Historic max05.08.1998115.50
Total volume4 114 474.00

RENTIÉRSKÝ HOLDING, ISIN CZ0009089405 - Securities depository info

Full nameRENTIÉRSKÝ HOLDING
Short nameRENTIÉRSKÝ HOLDING
Source issue-
ISINCZ0009089405
BICBFARENTI
Issuer NameRentiérský holding, a.s.
Issuer ID45244791 (Trade register)
Nominal currencyCZK
Nominal Value800
Issued Volume461 015
Number of instrument units on accounts-
Volume of the issue368 812 000
Volume of the issue in accounts-
Nominal typekonstantní
Tradablenení registrována na reg.trhu
Security typeakcie
Convertabilityvolně převoditelná emise
Security formna doručitele
Shapezaknihovaný CP
Registration stateStředisko CP
Date of Registration15.7.1997
Change date6.6.2001
Maturity Date-
Date of Cancellation6.6.2001
Trading Currency-
Tradable unit-
Group Code-
Statuscancelled
Manager ID-
Manager ID-
Administrator ID-
Administrator-
TVAL0

Issuer RENTIÉRSKÝ HOLDING

Issuer nameRentiérský holding, a.s.
Postal address - nameRentiérský holding, a.s.
ID number45244791 (Trade register)
Addres - StreetDivadelní 3/a
CityPlzeň
ZIP30 121
CountryCZE
Postal address - StreetDivadelní 3/a
CityPlzeň
ZIP30 121
CountryCZE
Subject typeemitent
Subject categoryprávnická osoba
Subject categoryprávnická osoba
Change date21.12.2000
Change typeplatná/ý

List of other issues, Rentiérský holding, a.s.

ISINNamePublished/Closed
CZ0009089405 RENTIÉRSKÝ HOLDING 15.07.1997 / 06.06.2001
CZ0008022605 RENTIÉRSKÝ HOLDING 04.05.1994 / 15.07.1997

Zobrazit sloupec