CZ0008041381, BUDĚJOVICKÁ INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZK, A.S. - events

Events, BUDĚJOVICKÁ INVESTIČNÍ FOND S PROMĚNNÝM ZK, A.S.

DateTypeDescriptionNumber
06.10.2017 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008041381 129 159
21.07.2017 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008041381 129 135
01.09.2016 N Změna nominální hodnoty emise CZ0008041381 128 815
02.01.2015 U Změna v objemu emise (úpis cenných papírů) CZ0008041381 128 815
18.12.2014 A Založení emise CZ0008041381 308 125
Zobrazit sloupec